Seznam účelových znaků - nově platný od 1.1.06 !!!

14.04.2009: Od 1.1.06 došlo k nahrazení účelových znaků Národního fondu pro platby prostředků EU.
Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA. Od 1.1.06 došlo k nahrazení účelových znaků Národního fondu pro platby prostředků EU. Pro všechny hranice je nyní využíván jediný účelový znak podle toho, zda se jedná o investiční či neinvestiční projekt. Tyto nové účelové znaky již musí být použity u všech žádostí o platbu administrovaných po 1. lednu 2006.

Soubory ke stažení