UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE DOTACE !!!

14.04.2009: Dne 10. února 2006 vstupuje v platnost 7. vydání Příručky pro žadatele a příjemce dotace. V důsledku začlenění prostředků strukturálních fondů do státního rozpočtu k 1.1.2006 došlo k určitým změnám v administraci projektů. Tyto změny, související zejména s proplácením prostředků strukturálních fondů, platí pro všechny příjemce dotace bez ohledu na to, kdy předkládali svůj projekt.