Výběr a schvalování projektů

14.04.2009:  O tom, které projekty budou doporučeny k financování rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor.

Po každém zasedání Řídícího výboru je na stránkách uveřejněna tabulka s projekty doporučenými k financování. Před podpisem smlouvy o financování každý projekt musí být posouzen ministrem pro místní rozvoj a ke každému projektu bud následně vydáno rozhodnutí ministra. Datum rozhodnutí ministra je uvedeno v posledním sloupci tabulky. Pokud datum není uvedeno, probíhá proces schvalování projektů ministrem a datum bude u konkrétního projektu doplněno ihned po rozhodnutí ministra.

Tabulky s projekty a bližší informace k jednotlivým zasedíní ŘV naleznete na stránce Výsledky zasedání Řídících výborů.