Vyhlášení podmíněné výzvy

14.04.2009: Národní orgán programu Interreg IIIA ČR-Sasko vyhlašuje podmíněnou výzvu k předkládání žádostí do opatření H1 - dopravní infrastruktura.

Projektové žádosti předkládejte do 29.2.2008.

Celé znění výzvy je ke stažení Výzva zveřejnění 1.2.2008 (doc - 54,27 KB)

Projekty budou moci být předloženy Řídícímu výboru ke schválení, pokud budou k dispozici mimořádné finanční prostředky