Zahájení programu ČR - Sasko

14.04.2009:  Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje k 1.červenci 2004 zahájení programu Evropské komise "Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Sasko pro období 2004-2006".

Program se zaměřuje na spolupráci v příhraničních oblastech. Projekty mohou být průběžně podávány na Sekretariáty Regionálních rad od 1. srpna 2004 a projednány budou na nejbližším zasedání Řídícího výboru. Konečný termín bude vždy předem oznámen na internetových stránkách příslušných krajů a na www.strukturálni-fondy.cz, kde také naleznete konkrétní podmínky programu.

Vhodní žadatelé: veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace apod.)

Územní vymezení: kraje Karlovarský, Liberecký a Ústecký

Financování: podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje max.75 % spolufinancování příjemcem min. 25 % (z toho ze státního rozpočtu max.5 %)

Kontakt:

Sekretariáty Regionálních rad sídlící na příslušném krajském úřadě.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Řídící orgán INTERREG IIIA - odbor programů EU

Mgr. Milada Vránová, milada.vranova@mmr.cz