Interreg IIIA ČR-Slovensko

Charakteristika a vznik programu

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší Iniciativou Společenství EU. Jeho realizace byla před vstupem České republiky do EU zkoordinována s programem Phare CBC na základě společného programového dokumentu, který obsahově a do značné míry i procedurálně vymezuje oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci.

Program Phare CBC na česko-slovenské hranici běžel pouze 1 rok, a to v roce 1999. Projekty realizované v rámci tohoto programu se významnou měrou zasloužily o rozvoj spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech, o postupné odstraňování překážek a hranic mezi oběma státy.

Odpovědnost za program

Na základě rozhodnutí Evropské komise v programu ČR-Slovensko je Národním orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální přeshraniční spolupráce.
 

Odkazy