Akce a události

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.

 

16. dubna 2009: Prostředky určené na programovací období 2004-2006 pro Interreg IIIA ČR-Slovensko byly zcela alokovány. Další žádosti již nebudou příjímány.

16. dubna 2009:  

16. dubna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo brožuru k Iniciativě Společenství INTERREG IIIA.

16. dubna 2009: O tom, které projekty budou doporučeny k financování, rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor.

16. dubna 2009: Upozorňujeme žadatele, že od 26. září 2005 je v platnosti nová verze Příručky pro žadatele a konečného příjemce.

16. dubna 2009: Na základě nové verze závazné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (MFT), vydané s platností od 1.7.2005 Ministerstvem financí ČR, upozorňujeme všechny žadatele, že dochází ke ...

16. dubna 2009:  

16. dubna 2009: Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA. Od 1. ledna 2006 došlo k nahrazení účelových znaků Národního fondu pro platby ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven