Aktualizace Příručky pro žadatele a konečného příjemce

16.04.2009: Upozorňujeme žadatele, že od 26. září 2005 je v platnosti nová verze Příručky pro žadatele a konečného příjemce.

Bližší informace i aktualizovanou příručku naleznete v sekci Dokumenty.