Seznam účelových znaků - nově platný od 1.1.2006

16.04.2009: Účelový znak slouží konečnému příjemci pro účtování prostředků ze státního rozpočtu a prostředků EU v rámci projektů INTERREG IIIA. Od 1. ledna 2006 došlo k nahrazení účelových znaků Národního fondu pro platby prostředků EU. Pro všechny hranice je nyní využíván jediný účelový znak podle toho, zda se jedná o investiční či neinvestiční projekt. Tyto nové účelové znaky již musí být použity u všech žádostí o platbu, jež jsou administrovány po 1. lednu 2006.