Výběr a schvalování projektů

16.04.2009: O tom, které projekty budou doporučeny k financování, rozhoduje na svém zasedání Řídící výbor.

Po každém zasedání Řídícího výboru je na stránkách uveřejněna tabulka s projekty doporučenými k financování. Před podpisem smlouvy o financování musí být každý projekt posouzen ministrem pro místní rozvoj, ke každému projektu je poté následně vydáno rozhodnutí ministra. Datum rozhodnutí ministra je uvedeno v posledním sloupci tabulky. Pokud datum není uvedeno, probíhá proces schvalování projektů ministrem a datum bude u konkrétního projektu doplněno ihned po rozhodnutí ministra.

Tabulky s projekty a další informace naleznete na stránce Rozhodnutí o projektech