Příručka pro žadatele - 3. verze

17.03.2009:

Příručka pro žadatele platná od 20. prosince 2004 do 13. dubna 2005. Tato verze příručky je platná pro žádosti, pro které platí konečný termín předkládání 13. dubna 2005.

Hlavním rozdílem oproti minulé verzi je nutnost předložení žádosti v elektronické verzi ELZA. Žádosti o podporu, které jsou předkládány na JTS od 20. prosince 2004 musí být v souladu s pravidly obsaženými v této nové příručce.

Dokumenty ke stažení