Příručka pro žadatele - 4. verze

17.03.2009:

Příručka pro žadatele platná od 14. dubna 2005 do 23. září 2005. Tato verze příručky je platná pro žádosti, pro které platí konečný termín předkládání 23. září 2005.

Hlavním důvodem pro aktualizaci 4. vydání příručky byla změna závazné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, na jejímž základě byla smlouva o financování nahrazena podmínkami poskytnutí dotace. Podmínky jsou nedílnou součástí rozhodnutí nejpozději od 1. září 2005, tudíž i projekty předložené před 23. září 2005 se budou ve fázi realizace řídit pokyny v 5. vydání příručky.

Dokumenty ke stažení