Všeobecné otázky

17.03.2009:

Čím se charakterizuje Iniciativa Společenství Interreg III A?

Iniciativa Společenství Interreg III A je zvláštní program zřízený Evropskou komisí k řešení specifických problémů. Je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF - European Regional Development Fund). Účelem tohoto programu je posílení přeshraniční spolupráce na vnitřních a vnějších hranicích jednotlivých členských zemí. Evropská unie tak podporuje společné přeshraniční rozvojové strategie a plány s dopady na ostatní členské státy nebo státy třetího světa a napomáhat intenzivní a trvalé spolupráci. Jde zejména o podporu trvalého, rozsáhlého rozvoje pohraničních regionů a vznikajícího přeshraničního hospodářského a sociálního pole.


Na jakých principech se uskutečňuje realizace Iniciativy Společenství?

Možnosti podpory přeshraniční spolupráce Iniciativy Společenství Interreg III A jsou pevně stanoveny v Programu Iniciativy Společenství (CIP) Česká republika - Slovenská republika a také v Programovém dodatku.

Co znamená teritoriální princip?

Dotaci Iniciativy Společenství Interreg III A mohou čerpat pouze vymezená podporovaná území, která spadají do Evropské unie. Také vstupem České republiky do Evropské unie zůstává teritoriální princip dodržen. Prostředky Iniciativy Společenství Interreg III A budou České republice k dispozici ve zbývajícím období 2004—2006 a budou rozděleny do podporovaných území.