Novinky16. března 2009: Dne 20. 6. 2008 se v kongresovém sále Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska konalo zasedání Společného monitorovacího výboru pro Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika.

16. března 2009: Minulý týden se uskutečnilo v Bořeticích na Jižní Moravě již 8. zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Delegaci české části komise vedl náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář ...

16. března 2009: Správce Fondu mikroprojektů Region Bílé Karpaty oznamuje dodatečné otevření Fondu k dočerpání alokace roku 2006 k 21. srpnu 2007.

16. března 2009: Prostředky určené na programovací období 2004—2006 pro Interreg IIIA ČR-Slovensko byly zcela alokovány. Další žádosti již nebudou příjímány.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven