Důležité upozornění - ukončeno příjímání žádostí

16.03.2009: Prostředky určené na programovací období 2004—2006 pro Interreg IIIA ČR-Slovensko byly zcela alokovány. Další žádosti již nebudou příjímány.