Zasedání Společného monitorovacího výboru pro program Interreg IIIA ČR-Slovensko 2004—2006

16.03.2009: Dne 20. 6. 2008 se v kongresovém sále Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska konalo zasedání Společného monitorovacího výboru pro Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Slovenská republika - Česká republika.
Zdroj: OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko, Zobrazit celý článek