Naučná stezka Hugolína Gavloviča

16.03.2009: Projekt řeší problém neexistence cykloturistické trasy spojující sousedící mikroregiony Jižní Valašsko a Zdroje Bielých Karpát a problém nedostatečné informovanosti návštěvníků o historických, přírodních, kulturních a literárních "pokladech" regionů.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Slovensko

REALIZACE PROJEKTU

V obou mikroregionech, které leží na území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, se přitom nachází řada významných kulturních památek a přírodních zajímavostí. Projekt zahrnuje vybudování cykloturistické trasy, která povede poblíž nejvýznamnějších kulturních památek a přírodních zajímavostí obou příhraničních mikroregionů, využije základního venkovského charakteru Valašska a stredného Považia a spojí dvě nejvýznamnější kulturní, historická a správní centra obou mikroregionů: město Valašské Klobouky a obec Pruské. Součástí projektu je i vytvoření naučných chodníků pro pěší, které atraktivní a nenásilnou formou informačních tabulí a kiosků i propagačních materiálů provázející návštěvníky po nejvýznamnějších kulturních památkách obou historických center mikroregionů. Cílem projektu je zkvalitnění nabídky služeb přeshraničního cestovního ruchu v souvislosti s využitím přírodního a kulturního potenciálu regionů ve prospěch jejich společenského a ekonomického rozvoje.

FOTODOKUMENTACE