Studie a projektová dokumentace na využití obnovitelných zdrojů energie v obci Staré Hutě

16.03.2009: Cílem projektu je přispět k zlepšení stavu ovzduší, iniciovat snižování poptávky po energii cestou zvyšování energetické efektivity a zvyšování podílu obnovitelných energetických zdrojů.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Studie a projektová dokumentace na využití obnovitelných zdrojů energie v obci Staré Hutě
  • Zařazení / priorita: Zachování a zlepšení přírodních zdrojů a životních podmínek vzhledem k rozvoji cestovního ruchu (Opatření 1.2)
  • Žadatel: Obec Staré Hutě
  • Celkový rozpočet projektu: 700 000 Kč
  • Výše dotace z EU: 525 000 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.starehute.cz    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Slovensko

REALIZACE PROJEKTU

Výsledky projektu jsou studie na využití obnovitelných zdrojů v obci a projektová dokumentace rekonstrukce dvou obecních budov na zařízení sloužící k rozvoji přeshraniční spolupráce a trvale udržitelného cestovního ruchu v podhorské obci Staré Hutě. Vytvořená studie posuzuje nejvhodnější obnovitelné zdroje energie pro zásobování objektů teplou užitkovou vodou, zajištění vytápění pomocí obnovitelných zdrojů energie, možnosti pasivního získávání energie a úspor. Studie také stanoví hlavní směry a konkrétní opatření na podporu vzniku dalších projektů směřujících ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v partnerských regionech. Z projektu byly vytvořeny letáky a putovní výstava tématicky zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie, jejichž prostřednictvím jsou výsledky projektu prezentovány v partnerských regionech na obou stranách hranice. Partnerství je postaveno na výměně získaných zkušeností při realizaci projektů, společném naplňování strategie udržitelnosti vedoucí k zvýšení kvality života a prosperity obyvatel na české i slovenské straně.

FOTODOKUMENTACE