Využití obnovitelného zdroje a efektivní energetické hospodaření na Základní škole a Základní umělec

16.03.2009: Projekt řeší komplexní opatření pro zlepšení tepelně technických vlastností budovy Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: Využití obnovitelného zdroje a efektivní energetické hospodaření na Základní škole a Základní umělecké škole v Dolním Němčí
  • Zařazení / priorita: Rozvoj krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí (Opatření 2.2)
  • Žadatel: Obec Dolní Němčí
  • Celkový rozpočet projektu: 6 935 000 Kč
  • Výše dotace z EU: 4 554 750 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.dolninemci.cz    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • Interreg IIIA ČR-Slovensko

REALIZACE PROJEKTU

Aktivitami projektu jsou instalace solárního systému pro ohřev teplé užitkové vody a klimatizace pro potřeby školy, odvětrání školního bazénu pomocí rekuperace (odvětrání a předehřev příchozího vzduchu), výměnu oken a zateplení školní budovy - pavilonu A. Projekt řeší efektivní hospodaření s energií, zvyšuje procento využití obnovitelných zdrojů a zlepšení kvality životního prostředí v obci a příhraničním regionu. Projekt přispěje ke snížení emisí NOx a CO2. Během provozu jsou výsledky projektu využívány ke vzájemným naučno-sportovním aktivitám. Jedná se převážně o soutěže žáků obou škol, "Sluneční brána", jejímž ústředním tématem je efektivní hospodaření a alternativní zdroje, hlavně solární energie. Povědomí o efektivnosti spotřeby energie a podpoře zavádění alternativních zdrojů je žákům přiblíženo názorně, a to odborným kvizem a plaveckou soutěží přímo v místě realizace projektu spojenou s doprovodnou besedou o výhodách realizace projektu.

FOTODOKUMENTACE