Legislativní rámec

17.03.2009:

Výběr nejdůležitějších právních aktů:

  • Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999, týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
  • Usnesení vlády ČR č. 432/2004 ze dne 5. května 2004 k Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA České republiky a Polska, Slovenska, Rakouska, Bavorska a Saska

Další důležité právní předpisy žadatel nalezne v přílohách Příručky pro žadatele.