Interreg IIIB CADSES

Hlavním cílem iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě.

Programové období 2007—2013

Iniciativa ES Interreg IIIB CADSES pokračuje v programovém období 2007—2013 jako OP Nadnárodní spolupráce pod cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce (EUS).