Akce a události

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.

2. dubna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor územně a stavebně správní) ve spolupráci s Magistrátem města Vídně a Jihomoravským krajem pořádalo ve dnech 9. - 10. listopadu 2004 v Brně seminář pro potenciální vedoucí ...

2. dubna 2009: Na jednání nadnárodního Řídícího výboru iniciativy ES Interreg IIIB CADSES 27. dubna 2005 byly schváleny projekty podané v rámci 3. výzvy.

2. dubna 2009: Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územně a stavebně správní, vydalo publikaci "Best Practice - Interreg IIIB, Interreg IIIC".

2. dubna 2009: Dne 26. září 2005 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání projektů v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. Žádosti je nutné podat na Společný technický sekretariát v Drážďanech nejpozději do 7. listopadu 2005.

2. dubna 2009: Dne 27. března 2006 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Dotace je určena k podpoře národního financování českých částí projektů schválených v rámci iniciativ ES Interreg IIIB ...

2. dubna 2009: Dne 13. dubna 2006 proběhla v hotelu Diplomat regionální konference projektu ELLA, probíhajícího v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. V rámci konference byly představeny jednotlivé pilotní projekty ...

2. dubna 2009: Na jednání Řídícího výboru iniciativy ES Interreg IIIB CADSES bylo v rámci 4. výzvy schváleno 41 projektů . České subjekty v této výzvě získaly celkem 1 884 830 EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje.

2. dubna 2009: V rámci nadnárodního projektu C2ENET Environmentální síť střední Evropy proběhla ve Vsetíně ve dnech 12. - 14. 9. 2007 závěrečná mezinárodní konference.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven