Interreg IIIB CADSES - Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu

02.04.2009: Dne 27. března 2006 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Dotace je určena k podpoře národního financování českých částí projektů schválených v rámci iniciativ ES Interreg IIIB CADSES a Interreg IIIC. Žádosti mohou čeští projektoví partneři předkládat na Ministerstvu pro místní rozvoj do 24. dubna 2006.

Příručku pro žadatele, formulář žádosti a formuláře povinných příloh naleznete v sekci týkající se iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.