Interreg IIIB CADSES - Vyhlášení 4. výzvy k předkládání projektů

02.04.2009: Dne 26. září 2005 byla vyhlášena 4. výzva k předkládání projektů v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. Žádosti je nutné podat na Společný technický sekretariát v Drážďanech nejpozději do 7. listopadu 2005.

Více informací naleznete na oficiálních internetových stránkách iniciativy www.cadses.net    .