Interreg IIIB - seminář pro potenciální vedoucí partnery

02.04.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor územně a stavebně správní) ve spolupráci s Magistrátem města Vídně a Jihomoravským krajem pořádalo ve dnech 9. - 10. listopadu 2004 v Brně seminář pro potenciální vedoucí partnery projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.

Základní informace

Seminář se konal v souvislosti s vyhlášením 3. výzvy k předkládání projektů. 3. výzva byla vyhlášena dne 8. listopadu 2004 a žádost o projekty je možné předkládat na Společný technický sekretariát v Drážďanech do 14. ledna 2005.

Celkem se semináře zúčastnilo 90 osob nejen z České republiky, ale také z dalších nových členských zemí EU (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko). Seminář navštívili také zástupci starých členských zemí EU (Itálie, Rakousko, Řecko).

Průběh semináře

První den semináře proběhl v prostorách hotelu Continental a byl zaměřen na poskytnutí základních informací o iniciativě. Účastníci byli seznámeni s procedurou 3. výzvy k předkládání projektů a s Balíčkem pro žadatele (Application Package).

Druhý den semináře se konal v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Program byl zaměřen na podání praktických informací z procesu realizace projektů. V rámci programu vystoupili také vedoucí partneři již realizovaných projektů z Itálie a Řecka.