Regionální konference projektu ELLA spojená s putovní výstavou

02.04.2009: Dne 13. dubna 2006 proběhla v hotelu Diplomat regionální konference projektu ELLA, probíhajícího v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES. V rámci konference byly představeny jednotlivé pilotní projekty, probíhající na české straně. Proběhla výměna zkušeností řešitelů projektů a byly představeny i činnosti jednotlivých pracovních skupin.

Zaměření projektu ELLA

Projekt ELLA řeší problematiku ochrany před povodněmi pomocí nástrojů územního plánování na řece Labi. Dramatické povodňové události roku 2002 byly prvním impulsem ke vzniku projektu ELLA. Ukázaly nutnost zlepšit v mnoha oblastech ochranu před povodněmi na základě mezinárodní spolupráce, neboť problém povodní není omezen hranicemi.

Konference projektu ELLA

Ministerstvo pro místní rozvoj se jako projektový partner ujalo organizace regionální konference, která proběhla dne 13. dubna 2006 v hotelu Diplomat. Pozvání přijali i zástupce vedoucího partnera - Saské ministerstvo vnitra, odbor evropského a územního plánování a zástupce hlavního zpracovatele - německé firmy Infrastruktur & Umwelt. Dále byli přítomni zástupci krajů, ve kterých je zpracováván pilotní projekt, zástupci měst a obcí a odborná veřejnost.

V rámci konference byly představeny jednotlivé pilotní projekty, probíhající na české straně. Proběhla výměna zkušeností řešitelů projektů a byly představeny i činnosti jednotlivých pracovních skupin. Zástupce MMR seznámil přítomné s novým stavebním zákonem, který nabývá platnosti od 1.1.2007. Přítomní byli srozuměni i s pokračováním nadnárodní spolupráce v příštím programovém období.

Putovní výstava projektu ELLA

Současně probíhala v ABF - Nadaci pro stavitelství a architekturu putovní výstava projektu ELLA na téma ochrany proti povodním na Labi. Tuto výstavu bylo možné navštívit v termínu od 10. do 14. dubna 2006. Vzhledem k velkému zájmu byla tato výstava ve dnech 25. -29. dubna přesunuta do Brna.Výstava byla součástí mezinárodního veletrhu investic, financí, realit a technologií pro města a obce URBIS 2006. Hlavním tématem výstavy URBIS 2006 byly praktické ukázky protipovodňových opatření, kam výstava s touto tématikou zapadá.

Výstavu bude ještě možno shlédnout při příležitosti dne otevřených dveří na KÚ Středočeského kraje dne 31. 5. 2006.