Vývoj iniciativy

02.04.2009: Iniciativa ES Interreg je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší iniciativou Evropských společenství. Byla založena v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů EU.

Kategorie spolupráce

V roce 1994 se program pod označením Interreg II rozšířil o vnější spolupráci přes hranice EU. Program byl rozdělen na tři kategorie spolupráce:

Interreg IIA - mezinárodní spolupráce příhraničních regionů na vnitřních i vnějších hranicích EU;

Interreg IIB - účelová mezinárodní spolupráce při budování energetických sítí;

Interreg IIC - nadnárodní spolupráce v územním plánování při vytváření dlouhodobých strategií a politik regionálního rozvoje.

Iniciativa Interreg IIC a její prostor spolupráce

Iniciativa Interreg IIC byla zaměřena na řešení rozvojových problematik v celkem osmi rozsáhlých evropských prostorech, např. v oblasti Severního moře, Atlantiku, Baltických států apod. Česká republika a další státy střední a východní Evropy byly zahrnuty do prostoru s označením CADSES (Central, Adriatic, Danubian and Southeastern European Space), tzn. oblastí centrální Evropy, Jadranu, Podunají a jihovýchodní Evropy. Oblast zahrnovala následující země:

EU - Rakousko, Německo (východní část), Řecko, Itálie (severovýchodní část).

Země východní a střední Evropy - Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Jugoslávie.

Cíl iniciativy Interreg IIC

Hlavním cílem iniciativy Interreg IIC CADSES bylo posílení spolupráce mezi východními a západními evropskými zeměmi a rozšíření znalostí kandidátských zemí o využívání strukturálních fondů EU. Česká republika spolupracovala celkem na 19 projektech. Pod řízením Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správního, se zúčastnila zpracování šesti vybraných projektů, jmenovitě Vision Planet, Preparity, Tecnoman, Sustrain, Oderregio a Elbe/Labe - rozvoj cestovního ruchu.

Soubory ke stažení