Dokumenty

Programové dokumenty iniciativy ES Interreg IIIB CADSES

Operační program iniciativy ES Interreg IIIB CADSES byl schválen v roce 2001 a Programový dodatek iniciativy ES Interreg IIIB CADSES v roce 2002. V souvislosti s rozšířením EU byly programové dokumenty doplněny o údaje týkající se nových členských zemí.

Veškeré další související dokumenty jsou k dispozici na www.cadses.net