Kontakty

Kontaktní místo CADSES v ČR

CADSES Contact Point (CCP)

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor mezinárodní územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6 (pracoviště Letenská 3)
110 15 Praha 1

Kontakt pro Interreg IIIB CADSES:

E-mail: interreg3b@mmr.cz

Hlavní úkoly:

  • Pomoc žadatelům při přípravě a realizaci projektů.
  • Podpora činnosti Národního výboru.
  • Přispívá k informovanosti a publicitě programu.