Interreg IIIB CADSES - schválené projekty 3. výzvy

02.04.2009: Na jednání nadnárodního Řídícího výboru iniciativy ES Interreg IIIB CADSES 27. dubna 2005 byly schváleny projekty podané v rámci 3. výzvy.

Řídící výbor schválil celkem 20 projektů ze 134 žádostí předložených Společnému technickému sekretariátu v Drážďanech. České subjekty uspěly v 7 projektech, z toho 2 projekty byly schváleny pod vedením českého partnera. Jedná se o následující projekty:

  • C2ENET - Město Vsetín (vedoucí partner) a Svaz měst a obcí ČR
  • RainDROP - Město Karviná (vedoucí partner), Mikroregion Vsetínsko
  • ACCRETe - Český hydrometeorologický ústav
  • REPUS - Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
  • MAGIC - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
  • RARE - THEMA Consulting, s.r.o.
  • HERITOUR - MEPCO, s.r.o.

Celkem subjekty z ČR v této výzvě získaly 1,348 mil. EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje.