Výsledky 3. výzvy na dotace ze státního rozpočtu Interreg IIIB CADSES

02.04.2009: Ve 3. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIB CADSES byly přiznány dotace 19 institucím v celkové hodnotě 11 240 tis. Kč.

Soubory ke stažení