Nadnárodní kontaktní místo CADSES

02.04.2009: Transnational CADSES Contact Point (TCCP)

Definice

Nadnárodní kontaktní místo CADSES ve Vídni poskytuje pomoc Kontaktním místům CADSES zúčastněných zemí, včetně usnadnění spolupráce Interreg/Phare. Podporuje spolupráci mezi členskými a nečlenskými zeměmi Evropské unie v rámci inciativy.

Úkoly

Nadnárodní kontaktní místo CADSES:

  • zajišťuje podporu spolupráce mezi partnery z členský a nečlenských zemí EU v oblasti nadnárodního rozvoje projektů,
  • podporuje úsilí o zlepšení podmínek pro účast nečlenských partnerů;
  • zajišťuje informace a publicitu vztahující se k výše uvedeným činnostem.