Platební orgán

02.04.2009: Paying Authority (PA)

Definice

Platebním orgánem je italské Ministerstvo infrastruktur a dopravy, Divize Interreg - sekce CADSES MA.

Platební orgán je odpovědný za sestavení a předložení žádostí o platby z ERDF Evropské komisi, přijímá platby od Evropské komise a vyplácí podpory vedoucím partnerům projektu. Platební orgán je zodpovědný za zdůvodnění a certifikaci nárokovaných výdajů.

Úkoly

Platební orgán:

  • je odpovědný za řízení a správu finančních prostředků ERDF, platby vztahující se k ERDF a správu dosud nevyplacených plateb;
  • certifikuje celkové výdaje na základě potvrzení vedoucích partnerů projektu;
  • je odpovědný za dodržování nařízení Evropské komise při provádění finančních oprav;
  • provádí finanční monitorování a monitorování skutečného stavu projektů;
  • provádí jednotné monitorování všech evropských fondů použitých pro iniciativu na území CADSES;
  • prověřuje, zda útvary, které se účastní řízení a provádění pomoci, si udržují buď oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce vztahující se k pomoci.