Národní koordinátor

02.04.2009: National Coordinator (NCo)

Definice

Národní koordinátor zastupuje ČR v iniciativě ES Interreg IIIB CADSES. Je odpovědný za vytvoření implementační struktury iniciativy na národní úrovni. Tato činnost zahrnuje zajištění efektivního a výkonného řídícího, monitorovacího a kontrolního systému. Národní koordinátor nese ve spolupráci s orgánem kontroly prvního stupně odpovědnost za provádění finanční kontroly a dodržování pravidel vnitřního kontrolního systému na všech úrovních řízení. Odpovídá za monitorování a hodnocení iniciativy na národní úrovni.

Úkoly

Národní koordinátor:

  • zpracovává koncepci ČR v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES;
  • zpracovává agendu související s iniciativou a podklady pro nadnárodní jednání včetně účasti na nich;
  • doplňuje činnosti Řídícího orgánu a Společného technického sekretariátu k informačnímu a publikačnímu plánu podle potřeby a zájmu veřejnosti;
  • hlásí písemně Řídícímu orgánu zjištěné nesrovnalosti a spolupracuje při jejich nápravě;
  • uskutečňuje dozor nad prováděním kontroly prvního stupně;
  • informuje orgán kontroly prvního stupně o projektech včetně spolufinancování ze státního rozpočtu;
  • zajišťuje implementaci Programu Interreg IIIB CADSES, který podporuje české projektové partnery formou dotace ze státního rozpočtu;
  • zajišťuje funkci sekretáře Hodnotitelské komise;
  • zpracovává informace o projektech s českou účastí a vytváří výstupy pro vládu a Parlament ČR;
  • vyhotovuje zprávy za běžný rok a závěrečnou zprávu o využití poskytnutých prostředků z ERDF a dotací ze státního rozpočtu ČR.