Projektoví partneři

02.04.2009: Project Partners (PP)

Definice

Projektový partner se účastní na projektu pod vedením vedoucího partnera projektu. Může jím být jak veřejný tak i soukromý subjekt, který se zabývá územním plánováním, regionální, nebo ekonomickou politikou, nebo jinou obdobnou problematikou.

Každý projektový partner musí, buď sám, nebo prostřednictvím jiného najatého subjektu, zpracovat svou dílčí část projektu.

Úkoly

Projektový partner:

  • spolupracuje pod vedením LP a společně s dalšími projektovými partnery na návrhu projektu
  • předává LP projektu Zájmový dopis (Letter of Intent);
  • předává LP projektu Prohlášení o spolufinancování (Cofinancing Statement);
  • poskytuje vedoucímu partneru projektu základní informace, bankovní spojení a kontaktní osobu;
  • pracuje na projektu v souladu s Žádostí o projekt (Application Form);
  • zpracovává dílčí zprávy za svoji část projektu a nechává si certifikovat výdaje za každých 6 měsíců;
  • podává žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Národnímu koordinátorovi;
  • podepisuje s Národním koordinátorem Smlouvu o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu;
  • podává půlročně žádosti o platby spolu s dílčími zprávami orgánu kontroly prvního stupně.