Výzvy

Přehled výzev k podávání žádostí o prostředky z ERDF, Phare a státního rozpočtu ČR v rámci programu Interreg IIIB CADSES .

ERDF

1. výzva

Datum vyhlášení: 15. června 2002
Datum ukončení: 31. července 2002

2. výzva

Datum vyhlášení: 14. dubna 2003
Datum ukončení: 17. června 2003

Omezená výzva

Datum vyhlášení: 17. září 2004
Datum ukončení: 5. listopadu 2004

3. výzva

Datum vyhlášení: 7. listopadu 2004
Datum ukončení: 14. ledna 2004

4. výzva

Datum vyhlášení: 26. září 2005
Datum ukončení: 7. listopadu 2005

Phare

Datum vyhlášení: 19. dubna 2004
Datum ukončení: 4. června 2004

Státní rozpočet ČR

1. výzva

Datum vyhlášení: 3. května 2004
Datum ukončení: 4. června 2004

2. výzva

Datum vyhlášení: 1. dubna 2005
Datum ukončení: 16. května 2005

3. výzva

Datum vyhlášení: 27. března 2006
Datum ukončení: 24. dubna 2006

4. výzva

Datum vyhlášení: 23. května 2007
Datum ukončení: 22. června 2007