Zdroje financování

Možnosti financování z ERDF, Phare a státního rozpočtu a kontrolní mechanismy.

Projekty realizované v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES jsou spolufinancovány především z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Pro spolufinancování projektů schválených v 1. a 2. výzvě (před vstupem ČR do EU) jsou určeny prostředky z Národního programu Phare 2003 - část II. Vzhledem k tomu, že Phare neumožňuje financování ziskových subjektů nebo navyšování rozpočtu české části projektu, bude pro tyto případy vyhlášena tzv. "omezená výzva o dodatečné prostředky z ERDF" pro projektové partnery z nových členských zemí. Všichni projektoví partneři mají možnost zažádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIB CADSES.

9. dubna 2009: Dotace ze státního rozpočtu určené na spolufinancování českých částí projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven