Dotace ze státního rozpočtu - Program Interreg IIIB CADSES

09.04.2009: Dotace ze státního rozpočtu určené na spolufinancování českých částí projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIB CADSES.

Program Interreg IIIB CADSES

Základní informace o programu Interreg IIB CADSES jsou k dispozici ke stažení v následujícím dokumentu.

Příručka pro žadatele

O dotaci v programu Interreg IIB CADSES lze žádat po vyhlášení výzvy. Základní informace pro zpracování žádostí naleznete v Příručce pro žedetele.

Dokumenty ke stažení:

Žádost

Žadatel předkládá žádost o dotaci na předepsaném formuláři spolu s povinnými přílohami.

Dokumenty ke stažení:

Povinné přílohy k žádosti o dotaci:

  • Popis projektu (doc - 76,80 KB)
  • Čestné prohlášení  (doc - 78,34 KB), kterým žadatel doloží zajištění vlastních prostředků;
  • Tabulková příloha (xls - 47,10 KB) (4 tabulky) - detailní rozpočet české části projektu (údaje je nutné přepočítat podle kurzu Evropské centrální banky ke dni 22. 5. 2007;
  • Formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 150 a S 05 160 (vybrané doklady, které předepisuje vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) www.isprofin.cz    formuláře RA 80, RA 81, RA 83 (xls - 553,47 KB) dle vyhlášky č. 40/2001 Sb.