Výsledky 1. výzvy na dotace ze státního rozpočtu

16.04.2009: V 1. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIB CADSES byly přiznány dotace devíti institucím v celkové hodnotě 15 173 tis. Kč.