Výsledky 2. výzvy na dotace ze státního rozpočtu

16.04.2009: Ve 2. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIB CADSES byly přiznány dotace pěti institucím v celkové hodnotě 5 919 tis. Kč.