Financování z ERDF

09.04.2009:

Projektoví partneři z regionů Cíle 1 mohou spolufinancovat oprávněné náklady až do výše 75% z ERDF. Míra spolufinancování v regionech Cíle 2 činí 50%. Prostředky ERDF alokované pro iniciativu Interreg IIIB CADSES je možné čerpat pouze v případě, že bude zajištěno spolufinancování z národních zdrojů.

Na financování aktivit ze strukturálních fondů nejsou poskytovány žádné zálohy. Platby z ERDF jsou poskytovány půlročně na základě certifikace výdajů a dílčí zprávy o postupu na projektu.