Akce a události

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.

2. dubna 2009: Dne 27. března 2006 byla vyhlášena 3. výzva k předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Dotace je určena k podpoře národního financování českých částí projektů schválených v rámci iniciativ ES Interreg IIIB ...

2. dubna 2009: V loňském roce zadal Řídící orgán iniciativy ES Interreg IIIC Východ zpracování studie "Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně". Účelem této studie je zmapovat ...

2. dubna 2009: Na Společném technickém sekretariátu iniciativy ES Interreg IIIC ve Vídni se uvolnila pracovní pozice "Programme Manager".

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven