Charakteristika

Program Interreg IIIC je zaměřen na meziregionální spolupráci v evropském prostoru. Základním cílem programu Interreg IIIC je zlepšení efektivnosti politik, nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti formou výměny informací ve velkém rozsahu a sdílením zkušeností. Jedná se o podporu evropských regionů při řešení vznikajících socioekonomických problémů pomocí výměny zkušeností s dalšími nesousedícími regiony.

27. března 2009: Iniciativa Společenství Interreg je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší iniciativou Evropských společenství.

27. března 2009: Prostor spolupráce iniciativy ES Interreg IIIC zahrnuje celé území Evropské unie. Zároveň je podporována účast nečlenských zemí EU.

27. března 2009: Pro iniciativu Interreg IIIC byly stanoveny dva oficiální pracovní jazyky, a sice angličtina a francouzština.

27. března 2009: Žadatelé si mohou vybrat z pěti témat spolupráce a z jedné zvláštní priority.

27. března 2009: Podporu mohou získat tři typy operací - individuální projekty, sítě a operace regionálního rámce.

27. března 2009: Charakter činností realizovaných v rámci iniciativy Interreg IIIC.

27. března 2009: Kdo je oprávněn k účasti na projektu podle typu operací.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven