Typy operací

27.03.2009: Podporu mohou získat tři typy operací - individuální projekty, sítě a operace regionálního rámce.

Podporu mohou získat tři typy operací:

  • Individuální projekty

Cílem individuálních projektů je přenos nástrojů a projektových výsledků s jasným přínosem pro všechny zúčastněné partnery. Na individuálním projektu by se měli podílet partneři z nejméně tří zemí, z toho nejméně ze dvou členských zemí anebo ze skupiny 10 kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro individuální projekty činí 200.000 € až 1.000.000 €.

  • Sítě

Síť je méně intenzivní forma spolupráce, která se zaměřuje především na výměnu zkušeností nebo šíření informací v rámci větší skupiny veřejných orgánů nebo odpovídajících veřejných institucí. Síť musí tvořit skupina nejméně pěti zemí, z nichž jsou alespoň tři členy EU nebo pochází ze skupiny 10 kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro projekt tvorby sítě činí 200.000 € až 1.000.000 €.

  • Operace regionálního rámce (RFO)

Operace regionálního rámce představuje nový a inovativní druh spolupráce. Jde o jakýsi miniprogram, s jehož pomocí mohou partnerské regiony (na úrovni územních jednotek NUTS 2) vypracovávat společně nové strategické postupy vlastního regionálního rozvoje. Operace regionálního rámce by se měli účastnit partneři z nejméně tří zemí, z toho přinejmenším ze dvou členských nebo ze skupiny 10 kandidátských zemí. Příspěvek ERDF pro operace regionálního rámce a jejich plánované aktivity může činit až 5 000 000 €.

Soubory ke stažení