Vývoj iniciativy

27.03.2009: Iniciativa Společenství Interreg je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší iniciativou Evropských společenství.

Iniciativa Společenství Interreg je nejvýznamnější a nejrozsáhlejší iniciativou Evropských společenství. Byla založena v roce 1990 s cílem hospodářské integrace vnitřních hraničních regionů EU. V roce 1994 se program pod označením Interreg II rozšířil o vnější spolupráci přes hranice EU. Program byl rozdělen na tři kategorie spolupráce:

  • Interreg IIA - mezinárodní spolupráce příhraničních regionů na vnitřních i vnějších hranicích EU;
  • Interreg IIB - účelová mezinárodní spolupráce při budování energetických sítí;
  • Interreg IIC - nadnárodní spolupráce v územním plánování při vytváření dlouhodobých strategií a politik regionálního rozvoje.

Iniciativa ES Interreg IIIC nenavazuje na žádnou z větví Interreg II.

Soubory ke stažení