Dokumenty

Základním dokumentem zóny Východ je CIP EAST approved by EU COM 2005, který je dále konkretizován a doplňován Programovým dodatkem Interreg IIIC East. Tyto dokumenty jsou k dispozici ke stažení v následujících souborech:


Programové dokumenty ostatních zón a veškeré související dokumenty jsou k dispozici na www.interreg3c.net    .