Kontakty

Národní kontaktní místo Interreg IIIC

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor mezinárodní územní spolupráce
Staroměstské nám. 6, pracoviště Letenská 3
118 00 Praha 1
E-mail: interreg3c@mmr.cz