Novinky

 

7. července 2010: V letech 2005–2007 realizovaly 3 evropské regiony projekt ICHNOS, plným názvem Innovation and Change: Network of One-Stop Shops (Inovace a změna: síť asistenčních míst). Projekt byl finančně podpořen z ...

2. dubna 2009: Celkový přehled a popis schválených projektů s českou účastí iniciativy ES INTERREG IIIC - meziregionální spolupráce.

2. dubna 2009: V loňském roce zadal Řídící orgán iniciativy ES Interreg IIIC Východ zpracování studie "Zhodnocení účinnosti a dopadu operací Interreg IIIC na regiony ve Východní zóně". Účelem této studie je zmapovat ...

2. dubna 2009: Ve 3. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIC byly přiznány dotace 4 institucím v celkové hodnotě 3 442 tis. Kč.

2. dubna 2009: Na Společném technickém sekretariátu iniciativy ES Interreg IIIC ve Vídni se uvolnila pracovní pozice "Programme Manager".

2. dubna 2009: Dne 23. května 2007 byla vyhlášena 4. výzva pro předkládání žádostí o dotace ze státního rozpočtu. Dotace je určena k podpoře národního financování již schválených českých částí projektů realizovaných v rámci ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven