Výsledky 3. výzvy na dotace ze státního rozpočtu Interreg IIIC

02.04.2009: Ve 3. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIC byly přiznány dotace 4 institucím v celkové hodnotě 3 442 tis. Kč.

Soubory ke stažení