Řídící výbor

27.03.2009: Steering Committee (SC).

Definice

Řídící výbor zodpovídá za výběr projektů, které budou realizovány v rámci iniciativy ES Interreg IIIC. Výběr provádí na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem.

Zahrnuje představitele národních, regionálních a místních orgánů všech účastnících se zemí, Evropské komise, Řídícího a Platebního orgánu. Jednání Řídícího výboru se řídí schváleným Statutem a jednacím řádem.

V případě České republiky byl člen Řídícího výboru jmenován v roce 2002 náměstkyní ministra pro místní rozvoj současně s podepsáním zájmového dopisu o účasti ČR v iniciativě ES Interreg IIIC - zóna Východ.

Úkoly

Řídící výbor zejména:

  • rozhoduje o výzvách k podávání projektů
  • schvaluje jednotlivé projekty a využití prostředků určených na technickou asistenci;
  • sleduje průběh realizace iniciativy.